Sunday, 24 March 2013

CONTOH SURAT KETERANGAN PENGANGKATAN BENDAHARA SD 164

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

    KECAMATAN SUNGAI BAHAR
NSS: 1011907008
Alamat : Desa Tanjung Lebar                                                                                        Kode Pos 36365


SURAT KETERANGAN
   NOM0R: 240/55/KEP/SDYang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama                        : Kadrizal,S.Pd
 Nip                            : 196803231992031006
 Pangkat,Gol             :  penata TK.I,III/D
 Jabatan guru            :  Kepala sekolah

Menimbang,Mengingat,Memperhatikan,Instruksi dari bapak KUPPK  Sungai Bahar
Karena kepala SD NO.164/IX Tanjung Lebar tidak dapat menjalankan tugas sepertibiasa karena ikut diklat dari tanggal 9 -18 Desember 2009,dengan ini memberi tugas ( kuasa ) kepada :

Nama                        :  Cicilia Sri Rahayu
Nip                            :  197101212005012005
Pangka,Gol               :  Pengatur Muda TK.I   ,II/B
Jenis Guru                :  Guru kelas


Demikian surat keterangan ini saya buat dan dapat dipergunakan sesuai dengan
Insruksi dari Bpak KUPPK Sungai Bahar.

                                                                       Tanjung Lebar ,8  Desember  2009
                                                                         Kepala  Sekolah
                                                                       Kadrizal ,S.Pd    
                                                                                           Nip: 196803231992031006     

No comments:

Post a Comment